Bureau JesseArchitecture

De man achter JesseArchitecture in Jesse Voerman (1973). Jesse heeft zowel de hogeschool voor Bouwkunde doorlopen als Architectuur aan de Technische Universiteit van Delft gestudeerd. Hierdoor heeft hij zowel een pragmatische als een wetenschappelijke kijk op het werk van architect.

Voor opdrachtgevers maakt hij weliswaar 3D modellen, maar van jongs af aan visualiseert hij tweedimensionale tekeningen waardoor hij er imaginair doorheen kan lopen. Dit uitzonderlijk ruimtelijk inzicht zorgt voor creatieve oplossingen bij complexe architectonische vraagstukken.

Allround Architect

JesseArchitecture is opgericht in 2016. In eerste instantie richtte het boutique kantoor zich op nieuwbouwwoningen. Al snel kwamen hier renovatie, herbestemming en commerciële opdrachten bij. Juist deze diversiteit spreekt Jesse Voerman aan, want in elk onderdeel kan hij weer iets anders van zichzelf kwijt. 

Zo zorgt nieuwbouw voor moderne mogelijkheden, waarbij de omgeving nooit uit het oog wordt verloren. Herbestemming en restauratie vindt hij daarentegen interessant omdat hierin klassiek en modern worden samengebracht. Utiliteitsbouw is uitdagend vanwege het grootschalige.

Omgevingsbewust

Als bouwkundige en architect ontwerpt en helpt hij graag bij het realiseren van betaalbare woningen, zelfbouwkavels transformatie, renovatie, hergebruik, herontwikkeling, verbetering van gebouwen en het versterken van de openbare ruimte. Hierbij maakt Jesse Voerman niet alleen het ontwerp inclusief alle detaillering, maar helpt hij ook bij de aanvraag van de (bouw)omgevingsvergunningen en voert desgewenst ook de bouwdirectie. Dit alles doet hij met humor en met oog voor mens en omgeving.


Persoonlijk contact

Het doel van de werkwijze is het uiterste uit een ruimte halen. Jesse Voerman kijkt hierbij altijd wat haalbaar is binnen de regels en zoekt graag naar creatieve oplossingen. Zowel op architectonisch vlak als op beleidsniveau. JesseArchitecture verzorgt de contacten met de gemeente en doet de aanvraag van de (bouw)omgevingsvergunningen.

Doordat JesseArchitecture een boutique kantoor is, zijn de lijnen kort en is er veel persoonlijk contact tussen architect en cliënt. Als teamplayer is Jesse Voerman zich bewust van de kracht van een goede samenwerking tussen de opdrachtgever(s), verschillende bouwadviseurs en de vakmensen die de bouwwerken moeten realiseren.


Duurzaam en functioneel

Het communiceren op verschillende niveaus en het creëren van draagvlak is Jesse Voerman op het lijf geschreven. Hierbij komt zijn karaktereigenschap van bruggenbouwer van pas. De missie van JesseArchitecture is dan ook om de opdrachtgevers en gebruikers van zijn ontwerpen te ontzorgen, de voorbereidingen te verzorgen en een duurzaam en functioneel gebouw te realiseren in de openbare ruimte en/of een stedenbouwkundig plan.


Visie JesseArchitecture

JesseArchitecture is altijd op zoek naar innovatie en ontwerpt ruimtes graag van binnenuit. Jesse Voerman vindt het namelijk belangrijk dat mensen zich aangenaam voelen in een gebouw en prettig kunnen wonen en werken. Dit resulteert in vrije ontwerpen waarbij niet alleen naar de omgeving wordt gekeken, maar ook naar duurzaamheid voor een goed leefklimaat. Voor nu, maar ook voor in de toekomst.

Nederland